Skip to content

Het zinken van de Junyo Maru

Het zinken van de Junyo Maru, in de Indische Oceaan

(het grootste verlies aan mensenlevens op één enkel Hellship)

In september 1944 moest een groot aantal van ons weer inpakken om te vertrekken, met onze weinige bezittingen. Ons werd verteld licht te reizen, omdat we een paar kilometer zouden moeten lopen. We gingen te voet vanuit het kamp in de richting van het station. Verschillende mensen namen te veel mee en moesten dat onderweg achterlaten. Er stond al een pantsertrein op ons te wachten. Ongeveer 2.500 man werden ruwweg in die trein gepropt. Wij waren met te veel om erin te passen, dus werden we met geweerkolven geslagen om ons erin te persen.

De trein vertrok in de richting van de stad. En toen hij van spoor veranderde wist ik precies waar we heen gingen. Als zeeman was ik vaak met de trein naar de haven naar de stad gegaan. Na een half uur stopte de trein weer en moesten we uitstappen. We beseften allemaal waar we waren: het treinstation Tanjung Priok aan de haven van Batavia. Ik was toen niet de enige die sterke vermoedens had dat we onze reis per schip zouden voortzetten, want we liepen een kilometer of twee naar de haven.

Terwijl we liepen, begon ik na te denken over de logistiek van wat er ging gebeuren. Ik zei tegen mijn vriendin Leen Sloot: “Kijk uit, we gaan aan boord.”

Ik dacht na over wat het zou betekenen om zoveel mensen in één schip te vervoeren. Het leek me zo gevaarlijk. Ik wilde zo veilig mogelijk blijven en mijn vriendin Leen beschermen. Ik ben een denker en probeerde in me op te nemen wat er om me heen gebeurde. Ik zei tegen Leen “Laten we proberen achteraan de menigte te komen. We moeten langzamer lopen dan de rest, om als laatste aan boord te gaan. Als het schip wordt opgeblazen, moeten we aan dek zijn en niet opgesloten in de romp.”

Hoewel alles zeer gedisciplineerd verliep, vonden de Japanners het toch nodig om zich als slavendrijvers te gedragen. Ze schreeuwden en sloegen mensen om ze te versnellen. De meeste mensen waren (terecht) bang om een pak slaag te krijgen en raakten in paniek van angst, dus haastten ze zich natuurlijk.

Ondanks de scherpe controle van de Japanners wisten Leen en ik ons voorzichtig een weg te banen naar de staart van de stoet. We deden alsof we onze veters omhoog deden en deden alsof we haast hadden, maar we namen kleinere stappen.

We werden naar een kade geleid waar de Junyo Maru voor anker lag. Het was een roestig oud wrak. In die tijd werd het beschouwd als een enorm vrachtschip, ik schat zo’n 6.000 register ton. We zagen de mensen vooraan al aan boord gaan via een brede houten trap die tegen het schip was geplaatst. Aan boord werden ze letterlijk in de ruimen getrapt, om ze naar de diepte van de romp te jagen. We ontdekten dat de achterste helft van het schip voor ons gereserveerd was.

De voorkant van het schip was geladen met inheemse mensen, die door de Japanners waren gerekruteerd of gevangen genomen om voor hen te werken. De Japanners bezochten dorpen en betaalden het dorpshoofd om de mannen in te zetten als arbeiders. Als het dorpshoofd weigerde, werden de mannen toch meegenomen en werden de dorpshoofden niet betaald. Later namen de Japanners ook hun jongens mee en zeiden dat ze een Japanse opleiding zouden krijgen. Deze mensen waren de goedkoopste arbeiders en werden gezien als het meest vervangbaar. Het waren slavenarbeiders, of romusha’s. Ze werden allemaal ver weg gehouden van ons blanken en werden veel harder behandeld dan wij. De Japanners zorgden ervoor dat we geen contact met hen maakten.

Er waren ongeveer 4.000 Indonesiërs in het voorste gedeelte van het schip. In het achterste gedeelte zaten ongeveer 2.300 geallieerde krijgsgevangenen (voornamelijk Nederlanders).

De Japanse bewakers bevonden zich in het midscheepsgedeelte (op de brug) en op het achterdek (aan de achterzijde van het schip). Ik denk dat er ongeveer 200 goed bewapende soldaten waren. Zowel het middenschip als het achterdek waren verboden voor niet-Japanners.

De ruimen werden normaal verdeeld door twee metalen platforms, waardoor horizontale ruimtes ontstonden: het bovenste, middelste en onderste ruim. Het onderste ruim was verzegeld omdat er waarschijnlijk lading in zat. Het midden- en bovenruim waren voor mensen.

Deze twee ruimen waren verder verdeeld in een aantal horizontale lagen, opgebouwd uit houten steunberen met planken. De Japanners verdeelden elk van deze dekken in nog eens drie lagen en kregen zo zes lagen mensen boven elkaar. Elke man moest gehurkt, bijna kruipend, naar binnen.

Wij werden ondergebracht in het achterschip, waar nog drie verticale ruimen waren. In totaal waren er drie keer zes, dus 18 compartimenten in het achterste gedeelte van het schip voor de krijgsgevangenen.

junyo-maru-drawing-2_optimized

Mijn schets van de Junyo Maru
Bron: Nicola Meinders

 

Veel mensen raakten in paniek bij het idee om aan boord te gaan. Ik was niet bang voor het schip zelf, het is gewoon een groot stuk metaal, dat wist en begreep ik, maar veel mensen maakten zich zorgen over het daadwerkelijk aan boord gaan van een schip. We wisten allemaal dat de zeeën zwaar gepatrouilleerd werden door geallieerde onderzeeërs, die op vijandelijke schepen zouden schieten. Het was logisch dat wij in zo’n groot vrachtschip een belangrijk doelwit zouden zijn.

Combineer deze angsten met het niet weten waar of hoe ver we gingen, omdat we het absolute minimum aan informatie hadden van de Japanners, en je begint de grote angst te begrijpen die ze voelden. Deze angst voor het onbekende in combinatie met de verschrikkelijke overbevolking van het schip in tropische hitte, laat duidelijk zien waarom mensen in paniek raakten. 

Benedendeks in het achterschip was er gewoon geen plaats voor 2300 krijgsgevangenen. Toen Leen en ik eindelijk als bijna laatste passagiers aan boord kwamen, waren de ruimen al overvol. Slaan hielp niet meer om de gevangenen verder in de overvolle ruimen te duwen. Een paar honderd gevangenen en enkele stervenden werden aan dek gehouden. Mijn plan had gewerkt; we werden niet in het ruim geduwd. 

De temperatuur was ongeveer 40 ℃ en er was nauwelijks ventilatie in het overvolle schip. Er vielen mensen flauw en vele anderen voelden zich bang en claustrofobisch in het ruim. Men probeerde te roteren met de mensen die aan dek waren, wat niet bepaald soepel verliep, want in elk van de drie ruimen was er maar één smalle trap. Van alle kanten werd er geduwd en getrokken om de trap te bereiken. Mensen probeerden op alle mogelijke manieren de ellende beneden te ontvluchten. 

Het is niet verwonderlijk dat er aan dek weinig motivatie was om het dek te verlaten en terug te gaan naar het ruim. Zelfs als mensen bereid waren om terug te gaan en van plaats te wisselen, was het niet mogelijk om terug naar beneden te gaan vanwege de drukte op de trap. Bovendien raakten de Japanse soldaten erbij betrokken en dat betekende dat men het conflict het beste kon vermijden, dus de slimmeriken bleven gewoon rustig zitten en zwegen. 

Omdat er voortdurend werd gevochten op de trap om mensen benedendeks te duwen, begonnen de mensen aan dek manieren te bedenken om nuttig genoeg te lijken om aan boord te blijven. Ze begonnen te klimmen op de horizontale steunen van de mast en hielden zich vast aan de staalkabels. Vanuit deze verhoogde positie konden zij het verkeer van de krijgsgevangenen te controleren en enige orde scheppen.

Ik had het hele fiasco gezien en vond dat ik mijn plek aan dek moest behouden. Ik deed dat door me op te geven als “latrine manager”. Er hingen een aantal houten kisten overboord, aan de buitenkant van de reling. Dit waren onze toiletten. Op de bodem van de kist zaten twee planken om op te staan, want er zat geen bodem in de kist. Mijn taak was vooral ondersteunend: hun handen vasthouden om dicht genoeg bij hen te blijven zodat ze zich veilig genoeg voelden om hun behoefte te doen. Ik hielp ook met het coördineren van het overboord klimmen naar de kratten. Je hebt geen idee hoeveel mensen bang waren om dit te doen. 
Met ongeveer 2.500 mensen achter op het schip en slechts zes toiletten, waren er altijd mensen voor mij om te helpen. Het was ook een druk gebied omdat veel mensen een frisse neus wilden halen en niet weer even onder dek wilden.

Mijn plan werkte en ik werd niet meer gevraagd om benedendeks te gaan. Het was misschien een weerzinwekkende taak, maar er werd niet naar gevraagd, dus mijn verblijf aan dek was verzekerd. Ik vond het nog steeds veel veiliger dan benedendeks opgesloten te zitten. Ik zei nog wel tegen Leen dat hij ook moest helpen, maar Leen wilde geen charlady spelen. Later hoorde ik dat Leen zich in een dekhuis had verstopt op opgeslagen rijstbalen.